BIP Reńska Wieś

 

„Przebudowa ul. Zamkowej – Łąkowej w Większycach (wykonanie nawierzchni na ul. Zamkowej)”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: wtorek, 14 marca 2017 16:35 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek poniedziałek, 13 marca 2017 16:52

1. Ogłoszenie o zamówieniu - *pdf

1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - *pdf

2. SIWZ -  *pdf; *doc

3. Specyfikacja Techniczna -*pdf

4. Przedmiar Robót -*pdf

5. Dokumentacja techniczna: opis, plan, przekrój

 

Przebudowa i remont części budynku po byłej stołówce w Gierałtowicach na mieszkania socjalne

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2016 10:22 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek środa, 13 kwietnia 2016 00:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu - *pdf

2. SIWZ -  *pdf; *doc

3. Specyfikacje Techniczne (*pdf) - część1, część2, elektryka

4. Przedmiary Robót (*pdf) - ogólnobud., zagosp.terenu, elektryka, instalacje;     

5. Dokumentacja techniczna: opisy, rys.: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, S1, S2, S3

   

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś, położonego w sołectwie Reńska Wieś

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: środa, 17 maja 2017 08:56 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek środa, 17 maja 2017 08:41

INFORMACJA

W dniach od 4 maja do 1 czerwca 2017 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś, położonego w sołectwie Reńska Wieś

Pobierz pliki: tekst projektu uchwały, rysunek projektu planu

 

OGŁOSZENIE - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś, położonego w sołectwie Długomiłowice

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: poniedziałek, 10 października 2016 16:08 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek poniedziałek, 10 października 2016 00:00

OGŁOSZENIE

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś, położonego w sołectwie Długomiłowice

Pobierz pliki: tekst projektu uchwały, rysunek projektu planu