Informacje o środowisku

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Reńska Wieś

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: środa, 21 września 2016 13:16 Wpisany przez Administrator środa, 21 września 2016 13:13

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Reńska Wieś - pobierz plik *pdf

 

Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Reńska Wieś

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Aleksandra Kapuścińska środa, 18 maja 2016 08:17

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Gminy Reńska Wieś- pobierz plik (*pdf)

 

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Aleksandra Kapuścińska czwartek, 17 grudnia 2009 12:25

Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Reńska Wieś na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”- pobierz plik (doc*) (pdf*)
   

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: wtorek, 11 sierpnia 2015 14:40 Wpisany przez Aleksandra Kapuścińska wtorek, 21 kwietnia 2009 09:38

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pózn. zm.) Urząd Gminy w Reńskiej Wsi prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z wykorzystaniem witryny www.ekoportal.gov.pl

Bezpośredni link do publicznego wykazu danych na ekoportalu którego kliknięcie spowoduje wyswietlenie listy kart opublikowanych przez Urząd Gminy Reńska Wieś