Informacje o środowisku

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Informacja ustawowy obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obowiazane do ponoszenia opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Anna Ludwig 108
2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Reńska Wieś Administrator 1408
3 Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 1477
4 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Aleksandra Kapuścińska 2801
5 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Aleksandra Kapuścińska 2968