Obwieszczenia

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice - Walce (...)" Grzegorz Wojtaszek 7
2 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 (...)" Grzegorz Wojtaszek 41
3 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:"«Przebudowa śluz wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na stopniu wodnym "Januszkowice" (...)"» Grzegorz Wojtaszek 59
4 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"zmiana sposobu użytkowania części magazynowej hali produkcyjno - magazynowej znajdującej się na działkach 1274/5, 1276/7, 2440/1 (...)" Grzegorz Wojtaszek 56
5 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17.04.2018 r., znak: OŚ.6220.5.16.2017 - dot. zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko Grzegorz Wojtaszek 132
6 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2018 Grzegorz Wojtaszek 201
7 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024” Grzegorz Wojtaszek 440
8 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.:"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Grzegorz Wojtaszek 565
9 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce-Łężce" - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 543
10 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce-Łężce" - dot. mozliwości zapoznania się z trescią decyzji i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 522
11 Obwieszczenie informujące strony postępowania m.in. o wydaniu postanowienia w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce-Łężce" Grzegorz Wojtaszek 602
12 Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce-Łężce" Grzegorz Wojtaszek 563
13 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej-Poborszów, Mechnica, Kamionka" - dot. stron postepowania Grzegorz Wojtaszek 681
14 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej-Poborszów, Mechnica, Kamionka" - dot. mozliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 656
15 Obwieszczenie informujące strony postępowania m.in. o wydaniu postanowienia w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:""Budowa Kanalizacji Sanitarnej - Poborszów, Mechnica, Kamionka" Grzegorz Wojtaszek 725
16 Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa kanalizacji sanitarnej - Poborszów, Mechnica, Kamionka" Grzegorz Wojtaszek 726
17 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o odmowie wrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska wieś (...)" - wniosek z dnia 19.05.2014 r. - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 794
18 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o odmowie wrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" - wniosek z dnia 19.05.2014 r. - dot. zapoznania się z treścią dec. i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 716
19 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" - wniosek z dnia 05.11.2015 r. - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 710
20 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o odmowie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" - wniosek z dnia 05.11.2015 r. - dot. zapoznania się z treścią dec. i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 729

Strona 1 z 6