Ogłoszenia

XXXIII obrady sesji Rady Gminy - 23.08.2017

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Anna Ludwig poniedziałek, 14 sierpnia 2017 13:33

Zawiadamiam, że dnia 23 sierpnia 2017 r., o godz. 1400 w sali nr 20 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi odbędą się obrady XXXIII sesji Rady Gminy Reńska Wieś.

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś.

2.      Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś.

3.      Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy.

5.      Przedstawienie stanu przygotowania jednostek oświatowych do nowego roku szkolnego

6.      Głosowanie nad projektami uchwał:

a)         w sprawie zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na rok 2017;

b)        w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Reńska Wieś;

c)         w sprawie nawiązania współpracy z Gmina Nógrad;

d)        w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Radziejów stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś;

e)         w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Większyce stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś;

f)         w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku komunalnym położonym w Reńskiej Wsi stanowiącym własność Gminy Reńska Wieś ;

g)        w sprawie nadania nazwy ulicy w Mechnicy;

h)        w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Reńska Wieś na lata 2017-2022

i)          w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi;

7.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

8.      Zapytania i interpelacje.

9.      Zamknięcie obrad.

 

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Anna Ludwig czwartek, 10 sierpnia 2017 13:17

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim - pobierz plik *(pdf)

   

Strona 1 z 44