Ogłoszenia

Sesja Rady Gminy Reńska Wieś - 25.04.2018

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Anna Ludwig środa, 18 kwietnia 2018 13:36

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy,

że XL Sesja Rady Gminy Reńska Wieś odbędzie się

25 kwietnia (środa) 2018 r. o godz. 1400

w sali nr 20 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś.

2.      Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś.

3.      Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy.

5.      Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic socjoterapeutycznych za 2017r.
i przedstawienie planu pracy na 2018 rok.

6.      Głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)      zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na rok 2018;

2)      określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2018;

3)      rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Reńska Wieś w zakresie aktywizacji   mieszkańców Gminy Reńska Wieś, niegospodarnego zarządzania finansami oraz przekazywania mieszkańcom informacji o Gminie;

4)      wyrażenia opinii na temat utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego;

7.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

8.      Zapytania i interpelacje.

9.      Zamknięcie obrad.

.

 

Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17 kwietnia 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: wtorek, 17 kwietnia 2018 08:50 Wpisany przez Anna Ludwig wtorek, 17 kwietnia 2018 08:43

Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17 kwietnia 2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnści pozytku publicznego i o wolontariacie (*.pdf)

   

Strona 1 z 52