Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej- 29.06.2017 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Aleksandra Kapuścińska środa, 21 czerwca 2017 15:37

Informuję, iż 29 czerwca 2017r. o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Reńska Wieś w sali nr 4 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.
Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza wniesionych skarg i wniosków przez mieszkańców Gminy w latach 2015-2016 oraz udzielonych odpowiedzi w sprawach przez pracowników Urzędu Gminy.
  3. Analiza realizacji i rozliczenia wybranych zadań inwestycyjnych dotyczących kanalizacji (miejscowość Komorno i Pokrzywnica).
  4. Sprawy bieżące
  5. Zamknięcie posiedzenia.
 

Obrady XXXII sesji Rady Gminy Reńska Wieś- 28.06.2017r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Aleksandra Kapuścińska środa, 21 czerwca 2017 15:35

Zawiadamiam, że dnia 28 czerwca 2017 r., o godz. 1400 w sali nr 20 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi odbędą się obrady XXXII sesji Rady Gminy Reńska Wieś.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś.
  2. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś.
  3. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.
  4. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy.
  5. Głosowanie nad projektami uchwał:

-          w sprawie zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na rok 2017,

-          w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Reńska Wieś,

-          w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś (obejmującego obszar położony w sołectwie Reńska Wieś),

-          w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś (obejmującego obszar położony w sołectwie Długomiłowice),

-          w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Reńska Wieś.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Zamknięcie obrad.

   

Strona 1 z 43