Ogłoszenia

XXXV obrady Sesji Rady Gminy - 25.10.2017

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Anna Ludwig wtorek, 17 października 2017 12:08

XXXV obrady Sesji Rady Gminy - 25.10.2017

zawiadamiam, że dnia 25 października 2017 r., o godz. 1400 w sali nr 20 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi odbędą się obrady XXXV sesji Rady Gminy Reńska Wieś

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś.

2.      Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś.

3.      Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy.

5.      Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi w roku 2017.

6.      Ustalenie stawek podatkowych na 2018 rok – dyskusja, głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7.      Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na rok 2017.

8.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

9.      Zapytania i interpelacje.

10.  Zamknięcie obrad.

 

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: wtorek, 17 października 2017 15:21 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek wtorek, 17 października 2017 08:12

OGŁOSZENIE z dnia 17 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz plik *doc

Link do uchwały: http://renskawies.pl/bip/prawo-miejscowe-mainmenu-28/uchway-rady-gminy-mainmenu-72/kadencja-2014-2018/3087-uchwaa-nr-xxxi17817-z-dn-7-czerwca-2017r-w-sprawie-przystpienia-do-sporzdzenia-zmiany-nr-3-studium-uwarunkowa-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-reska-wie

   

Strona 1 z 46