GMINA REŃSKA WIEŚ WYRÓŻNIONA FLAGĄ HONOROWĄ RADY EUROPY

30.05.17 - 07:38

W dniu 26 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu w Strassburgu Komisja Spraw Społecznych i Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego, podjęła decyzję o przyznaniu GMINIE REŃSKA WIEŚ – FLAGI HONOROWEJ UNII EUROPEJSKIEJ.

Flaga jest nagrodą za wysiłki na rzecz promowania idei europejskich na terenie gminy jak również wspólne działania i inicjatywy podejmowane z Gminami Partnerskimi Gminy Reńska Wieś.

Gmina Reńska Wieś, dostąpiła zaszczytu wspaniałego wyróżnienia. Jest jedną

z 8 gmin i miast europejskich. m.in. Francja- Saint- Germain -  en Laye,

Niemcy – Wolsburg, Włochy – Formigine, Serbia – Kanjiza, Turcja – Karsiyaka, Ukraina – Khmelnytsky oblast, Nilufer – Municipality of Bursa.

Nagroda Europy obejmuje cztery odrębne trofea, według rosnącej rangi: „Dyplom Europejski”, „Flaga Honorowa”, „Odznaka Honorowa” i „Nagroda Europy”

Nagroda Europy została ustanowiona w 1955 roku przez Komitet Ministrów Rady Europy.

O nagrodę mogą ubiegać się samorządy, które zawarły porozumienia o współpracy z miastami, gminami z innych krajów i które podejmują szerokie działania na rzecz rozwijania stosunków z ich europejskimi partnerami, w szczególności w zakresie propagowania idei europejskiej.

Znaczący nacisk kładziony jest na wzajemne poznanie i zbliżenie kultur, narodów oraz społeczności w celu budowania wspólnej europejskiej rodziny.

       I.            Dyplom Europejski

Stanowi on pierwszy krok w wyłanianiu laureatów nagrody. Gmina Reńska Wieś, otrzymała Dyplom – w 2015 roku. Delegacja gminy wraz z Wójtem Gminy – Marianem Wojciechowskim, odebrała nagrodę w trakcie oficjalnej ceremonii, która odbyła się w Pałacu Europy w Strassburgu, w czasie sesji Zgromadzenia Parlamentarnego.

     II.            Flaga Honorowa

Haftowana i zdobiona pozłacanymi frędzlami „Flaga Honorowa” jest drugim wyróżnieniem, które jest warunkiem przyznawania kolejnych trofeów.

Gmina Reńska Wieś, dostąpi zaszczytu przekazania Flagi przez przedstawiciela Rady Europy, w dniu 9 lipca 2017 roku, podczas Święta Herbowego Gminy Reńska Wieś.

  III.            Odznaka Honorowa

Zawiera w górnej części figury z mosiądzu, symbolizujące Uprowadzenie Europy, w centralnej części Krąg dwunastu gwiazd europejskich, w dolnej części stylizowany zarys mapy Europy, na której jest zaznaczona nazwa miasta -  gminy laureata. Cała kompozycja umieszczona jest na przeźroczystej tablicy.

  IV.            Nagroda Europy

To najwyższe z czterech przyznawanych trofeów, ustanowione w 1955 roku, nagradza wyjątkowe wysiłki na rzecz propagowania jedności europejskiej. Każdego roku otrzymuje ją jedno lub dwa miasta – gminy, posiadające już Flagę i Odznakę Honorową.

Zwycięzca otrzymuje przechodnie trofeum na okres jednego roku, medal z brązu, pergaminowy list uznania oraz stypendium przeznaczone na podróż po Europie dla młodzieży wywodzącej się z nagrodzonego miasta- gminy. Nagroda jest wręczana przez Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przed Gminą Reńska Wieś, kolejne dwa ( III i IV) trofea, które można zdobyć, pod warunkiem kontynuowania wysiłków propagowania i „włączenie” w życie idei europejskich w społeczeństwie Gminy Reńska Wieś oraz Gmin Partnerskich.

Włodarze Gminy Reńska Wieś, mają głęboką nadzieję, że Flaga Honorowa będzie bodźcem do podejmowania kolejnych wyzwań związanych z umacnianiem więzi z wspólnotami europejskimi. Gmina Reńska wieś znalazła się w międzynarodowym gronie wyróżnionych nagrodą Rady Europy -  Flagą Honorową, i fakt ten jest ogromnym zaszczytem. Jesteśmy dumni, że Gmina Reńska Wieś, postrzegana jest jako wzorcowy przykład zaangażowania w szerzeniu obywatelskich postaw oraz idei zjednoczonej Europy. Jest to wyróżnienie przede wszystkim dla naszych mieszkańców, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, zespołów artystycznych itp. którzy są w pełni świadomi, jak ważnym elementem lokalnego rozwoju jest współpraca i porozumienie ze społecznościami innych państw.

Nagroda Europy zyskała szczególnie na znaczeniu, ponieważ dawała możliwość budowania mostów pomiędzy Europą Wschodnią i Zachodnią.

Nagroda Europy dała tysiącom młodych ludzi możliwość podróżowania i korzystania z wymian w całej Europie, a wiele miast – gmin zyskało uznanie ze strony organizacji międzynarodowych i w rezultacie większe znaczenie w Europie.

Wspomnę tylko, że Gmina Reńska wieś, ma podpisane umowy partnerskie z gminami zagranicznymi z:

* Horka – Niemcy (2000 r.), * Andelska Hora – Czechy (2001 r.),

* Szendehely – Węgry (2006 r.), * Tarnovci – Ukraina (2007 r.),

* Neuestein - Niemcy (2013 r.).

Umowy Partnerskie pomiędzy gminami, stworzyły możliwość zawierania kolejnych porozumień o współpracy z organizacjami jak : ochotnicze straże pożarne, szkoły, organizacje pozarządowe – TSKN, kluby sportowe.

W ostatnich latach uaktywniła się wymiana ministrantów z Gminy Neuestein i Gminy Reńska Wieś. W dniach 24-28.05.2017 na terenie gminy będziemy gościć ok.25 osobową grupę ministrantów z niemieckiej gminy partnerskiej. Działania jakie będą podejmowane podczas pobytu młodzieży, nakierowane są na poznanie kultury, obyczajów, historii, walorów krajoznawczych gminy Reńska Wieś oraz innych miejsc na terenie województwa opolskiego. Kulminacyjnym punktem będzie zwiedzenie Krakowa.

Na cele wymian międzynarodowych Gmina Reńska Wieś pozyskuje znaczne środki finansowe pisząc projekty do różnych instytucji europejskich.

Marian Wojciechowski

Wojt Gminy Reńska Wieś