II przetarg ustny nieograniczony - obręb Komorno - 09.02.2018 r.

05.12.17 - 15:14

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Reńska Wieś działając na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

   o g ł a s z a

 

 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś.

Przetarg odbędzie się  9 lutego 2018 r. w budynku Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi ul. Pawłowicka 1, sala nr 20

 

 

  

www.renskawies.pl/upload/ogłoszenie o II przetargu- Komorno grudzień 2017.pdf