Gmina Reńska Wieś nominowana do Nagrody Europy

W ramach europejskiej współpracy gmin partnerskich realizowana jest szeroka gama działalności zbliżających i zacieśniających więzi wśród naszych mieszkańców, organizacji. Owocuje to pozyskaniem większej wiedzy, pokonaniem barier, uprzedzeń, itp. Szeroki wachlarz działań obejmował udział w wymianach młodzieży, wspólnych przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych, podnoszeniu kwalifikacji wolontariuszy, wspólne projekty wzbogacające wiedzę o partnerach.

        Gmina Reńska Wieś, pierwsze partnerstwo podpisała w 2000 roku z niemiecką gminą Horka, rok później przyjacielskie kontakty sformalizowano z czeską gminą Andelska Hora. Z kolei w 2006 roku zawarto akt współpracy z węgierską gminą Szendehely. W 2007 roku to zwrot w kierunku wschodnim i podpisanie partnerstwa z ukraińską gminą Tarnovci (rejon Zakarpacia), i ostatnio w 2013 podpisaliśmy umowę z niemiecką gminą Neuenstein (Badenia-Wirtembergia).

W tym roku przypada 15-lecie współpracy z pierwszą gminą partnerską. Przez ten okres przeprowadzonych zostało w naszej gminie, i w gminach partnerskich wiele inicjatyw.

        Nagroda, do której jesteśmy nominowani ma swoją długą historię. Komitet Rady Ministrów Rady Europy ustanowił ją w 1955 roku, i ciągle cieszy się wielkim sukcesem i popularnością. Polska w 2004 roku wstąpiła do Unii Europejskiej i praktycznie od tego momentu otworzyły się szeroko, duże możliwości w nowych kontaktach, ale i pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów.

        Nagroda Europy przyznawana jest corocznie dla miast, gmin, które w ocenie Komisji, mają wyróżniające osiągnięcia w propagowaniu idei jedności europejskiej. Nagroda Europy to cztery odrębne trofea, według rosnącej rangi: Dyplom Europejski, Flaga Honorowa, Odznaka Honorowa i Nagroda Europy. Jest ona bardzo ważnym narzędziem umacniania więzi między wszystkimi obywatelami Europy. 

  • Dyplom Europejski stanowi pierwszy krok w wyłanianiu laureatów nagrody.
  • Flaga Honorowa cieszy się największym powodzeniem. Uzyskanie jej jest warunkiem przyznania kolejnych trofeów.
  • Odznaka Honorowa- rocznie przyznaje się około dziesięciu odznak.
  • Nagroda Europy to najwyższe z czterech przyznawanych wyróżnień. Nagradza wyjątkowe wysiłki na rzecz propagowania jedności europejskiej. Każdego roku otrzymuje ją jedno lub dwa miasta/ gminy.

Rozstrzygnięcie Komisji o przyznaniu w/w trofeów nastąpi na przełomie kwietnia/maja b.r.

 W 15-letnim okresie współpracy zagranicznej Gmina Reńska Wieś, złożyła w różnych fundacjach 24 wnioski o wsparcie finansowe na przeprowadzenie wielu inicjatyw.

 Dla przykładu:  2010r. – I Dni partnerstwa polsko-czeskiego- 34.450 euro

                    2011r. – Polsko-czeski festiwal sportowo-artystyczny- 34.969 euro

                    2012r. – Międzynarodowy Festiwal Mażoretek- 33.283 euro

                    2013r. – Spotkanie Gmin Partnerskich 17.000 euro

                    2014r. – Festiwal Orkiestr Dętych-17.-000 euro

                           – Międzynarodowy Turniej Juniorów- 6.000 euro (Reńska Wieś - Neuenstein - Stuttgart)

 Na 2015 rok planujemy pozyskać kolejne środki na zorganizowanie projektów w ramach: Spotkania mieszkańców gmin partnerskich oraz wymianę ministrantów z gminy Neuenstein, a także sportowców.

Podpisanie umów partnerskich pomiędzy gminami partnerskimi, stworzyło także możliwości zawierania partnerstw pomiędzy: szkołami, Klubami sportowymi, ochotniczymi strażami pożarnych, stowarzyszeniem Mniejszości Niemieckiej itp.

 Przykłady partnerstw:
1. OSP MECHNICA – KAMIONKA   - OSP HORKA (Niemcy)

                                                 OSP ANDELSKA HORA (Czechy)

2. OSP POBORSZÓW                   - OSP NOGRAD (Węgry)

3. PSP DŁUGOMIŁOWICE             - ZS ANDELSKA HORA (Czechy)

4. ZGS DŁUGOMIŁOWICE             - KS ANDELSKA HORA (Czechy)

    KLUB SPORTOWY ,,NAPRZÓD”

5. ZSP REŃSKA WIEŚ - SP TARNOWCI (Ukraina)

6. TSKN REŃSKA WIEŚ - MN SZENDEHELY (Węgry)

7. ZSP POKRZYWNICA - SZKOŁA SZENDEHELY (Węgry)

 

 Jan Domek

Zastępca Wójta Gminy Reńska Wieś